Uniunea Europeană

Obiective și efecte ale implementării proiectului nr. 1- POIR.03.03.03-30-0061 / 17:

ca parte a  PROGRAMULUI OPERAȚIONAL de Dezvoltare  Inteligentă  (axa prioritară 3 Sprijin pentru inovarea în întreprinderi, măsura 3.3. Sprijin pentru promovarea și internționalizarea întreprinderilor inovatoare / sub-măsură 3.3.3.   Sprijin pentru IMM-uri în promovarea mărcilor de produse – Accesați marca.

Scopul proiectului este de a crește competitivitatea   firmei PPUH Lech / Lech Fabrics  SRL , Societate în comandită , prin implementarea activităților planificate care vor permite internaționalizarea operațiunilor - intrarea pe noi piețe și câștigarea clienților pe piețele externe. Implementarea proiectului va permite companiei să promoveze marca produsului (prin MPG) în străinătate și să ofere contractanților o ofertă inovatoare, care concurează cu ofertele altor companii de pe piața internațională. Implementarea ipotezelor va permite companiei să se dezvolte în continuare prin adaptarea ofertei la cerințele specifice  pieței, prin consolidarea poziției sale în industrie și creșterea recunoașterii, ceea ce va contribui la o creștere a exporturilor.

Valoarea Proiectului: 1.115.118,00 PLN

Valoarea contribuției Fondurilor Europene: 543.960,00 PLN

Obiective și efecte ale implementării proiectului nr. 2- POIR.03.03.03-30-0038 / 19

Ca parte a  PROGRAMULUI OPERAȚIONAL de Dezvoltare  Inteligentă , axa prioritară 3 Sprijin pentru inovarea în întreprinderi, măsura 3.3. Sprijin pentru promovarea și internționalizarea întreprinderilor inovatoare / sub-măsură 3.3.3.   Sprijin pentru IMM-uri în promovarea mărcilor de produse – Accesați marca.

Pentru marca Lech Fabric SRL. Societate in comandită, scopul  realizării proiectului reprezintă creșterea recunoașterii și competitivității companiei,  prin internaționalizarea activității. Implementarea activităților de promovare va permite dezvoltarea ulterioară a Beneficiarului pe piața internațională. Toate activitățile planificate vizează  găsirea de potențiali parteneri de afaceri și de destinatari ai produselor oferite. Extinderea ulterioară spre piețele externe va permite creșterea vânzărilor și va deschide noi direcții de distribție. Punerea în aplicare a indicatorilor presupuși va avea, de asemenea, un impact pozitiv asupra promovării industriei de mobilă poloneze ca și a Mărcii Economiei  Poloneze.

Valoarea proiectului: 582 800,00 PLN

Valoarea contribuției fondurilor europene: 349 680,00 PLN

Obiective și efecte ale implementării proiectului nr. 3- POIR.03.03.03-30-0046/20:

Ca parte a  PROGRAMULUI OPERAȚIONAL de Dezvoltare  Inteligentă , axa prioritară 3 Sprijin pentru inovarea în întreprinderi, măsura 3.3. Sprijin pentru promovarea și internționalizarea întreprinderilor inovatoare / sub-măsură 3.3.3.   Sprijin pentru IMM-uri în promovarea mărcilor de produse – Accesați marca.

Pentru marca Lech Fabric SRL. Societate in comandită, scopul  realizării proiectului reprezintă creșterea recunoașterii și competitivității companiei,  prin internaționalizarea activității. Implementarea activităților de promovare va permite dezvoltarea ulterioară a Beneficiarului pe piața internațională. Toate activitățile planificate vizează  găsirea de potențiali parteneri de afaceri și de destinatari ai produselor oferite. Extinderea ulterioară spre piețele externe va permite creșterea vânzărilor și va deschide noi direcții de distribție. Punerea în aplicare a indicatorilor presupuși va avea, de asemenea, un impact pozitiv asupra promovării industriei de mobilă poloneze ca și a Mărcii Economiei  Poloneze.

Valoarea proiectului: 707 800,00 PLN

Valoarea contribuției fondurilor europene: 424 680,00 PLN